निदेशक

डॉ. सुरेश पाल

E-mail: director.niap@icar.gov.in
विशेषज्ञता : कृषि विकास नीति, उत्पादन एवं संस्थागत अर्थशास्त्र , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति

पूर्व निदेशक

Photo

डॉ. उषा आहूजा


28 Jan 2016 - 17 Oct 2016
Photo

डॉ. पी एस बिरथल


09 Sep 2015 - 27 Jan 2016
18 Sep 2014 - 20 Nov 2014
Photo

डॉ. रमेश चंद


21 Nov 2014 - 08 Sep 2015
02 Mar 2010 - 17 Sep 2014
30 Mar 2005 - 31 Aug 2006
Photo

डॉ. बी सी बारह


19 Sep 2009 - 01 Mar 2010
Photo

डॉ. पी के जोशी


1 Sep 2006 - 18 Sep 2009
Photo

डॉ. मृथ्युंजय


01 Apr 2000 - 29 Mar 2005
01 Sep 1995 - 19 Oct 1995
Photo

डॉ. दयानाथ झा


21 Sep 1995 - 31 Mar 2000
Photo

डॉ. सी सी मांझी


01 Mar 1991 - 31 Aug 1995
खंडन     गोपनीयता नीति    लिंकिंग नीति     साइट मानचित्र